(1. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku? | I.P.R. Real Estate nemovitosti Praha
Menu Zavřeno

(1. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku?

Dvakrát měř, jednou řež! V případě koupě či prodeje pozemku to platí dvojnásob. Nenabádáme však k přeměřovaní parcely, ale k důkladnému prověření všech okolností. Ať už plánujete koupi pozemku pro své vlastní bydlení nebo jako investiční projekt, jistě nestojíte o zajíce v pytli.

O jaké informace se jedná? Kde a jak si je prověřit? A jak prodat pozemek za maximální cenu? O tom se dočtete v tomto článku.

Při koupi i prodeji pozemku je nejdůležitější zjistit informace ohledně inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina a plyn). Určité mantinely stanovují právní předpisy, a to jak stavební zákon, tak i některé prováděcí vyhlášky k němu. Ta nejdůležitější a nejzásadnější pravidla jsou pak dána regulativy v územním plánu.

Inženýrské sítě mohou být již vybudované, dovedeny k hranici pozemku nebo – v případě volných kapacit – lze požádat o jejich napojení. Záleží na daném pozemku a příslušné obci či městské části. Doporučujeme proto ověřit na příslušných úřadech. S vodou a elektřinou většinou nebývá problém. Kanalizace může být tlaková nebo gravitační. V místech, kde se nepočítá s výstavbou obecní kanalizace, je domácí čistička odpadních vod tím nejlepším a nejekonomičtějším řešením. Prověřte také napojení na plyn – některé pozemky jej vůbec nemusejí mít. O vybudování plynové přípojky, pokud není přivedena, se informujte na stavebním úřadě a dané obci. 

Koeficientem nebo také indexem zastavění pozemku rozumíme poměr mezi součtem výměr všech zastavěných ploch na pozemku k celkové ploše pozemku. U rodinných či bytových domů se pohybuje mezi 20 % až 40 % z výměry pozemku. Zbývající část pozemků pak tvoří zpevněná plocha a zeleň.

Ale pozor! Zastavěná plocha není tvořena jen hlavní stavbou, například rodinným domem, ale započítávají se do ní i altány, zahradní domky, krytá automobilová stání, bazény apod. Budoucí majitelé pozemku také musejí počítat s určitými prvky stanovenými v územním plánu – např. výška budovy, sklon střechy apod.

Dalším důležitým krokem před provedením transakce je ověření údajů v katastru nemovitostí. Můžete tak včas odhalit některé nedostatky, které by mohly znepříjemnit či úplně zhatit celý prodej či koupi. Důležité je zkontrolovat umístění pozemku a jeho přesnou rozlohu.

Může se stát, že plot, který je pozemkem obehnaný, vůbec nekopíruje reálné hranice parcel. Zjištění, že některá část oploceného pozemku nepatří vám, ale třeba obci či sousedovi, nemusí být zrovna příjemné. V katastru nemovitostí se totiž můžete podívat právě i pozemkové služebnosti. Kromě klasické služebnosti inženýrské sítě (pro vodárny a plynárny) zde můžete najít i břemena sousedů nebo obce, například užití části pozemku jako příjezdové cesty.

Je-li znám typ pozemku a veškeré další informace uvedené v katastru nemovitostí, může přijít na řadu samotný převod pozemku. Při něm se postupuje obdobně jako v případě převodu domu či bytu. Základem je kupní smlouva, které předchází ideálně i smlouva rezervační. Ta chrání obě strany, prodávajícího i kupujícího, před uzavřením kupní smlouvy – aby vše proběhlo dle dohodnutých podmínek.

Rezervační smlouva určuje práva a povinnosti prodávající a kupující strany před uskutečněním prodeje. V případě porušení stanovených podmínek jednou či druhou stranou zajištuje finanční kompenzaci nákladů i času.

Kupní smlouva pak ošetřuje samotný prodej. Tady už odlišnosti oproti prodeji domu či bytu najdeme. Přesné znění kupní smlouvy k pozemku ovlivňuje účel, za kterým je pozemek pořizován! Proto doporučujeme nechat si kupní smlouvu vypracovat nebo při nejmenším zkontrolovat právníky.Vybrat si můžete například mezi našimi spolehlivými partnery. 

Pokud vám všechny doporučené kroky nahání husí kůži, přenechejte veškeré starosti nám. Pomůžeme vám jak s koupí, tak i s prodejem pozemku. Zařídíme vše potřebné kvalitně a komplexně – od vyhledání kupce, zajištění právních služeb, přes komunikaci s úřady a ověření v katastru až po perfektní prezentaci – tak, abychom váš pozemek prodali za nejvyšší možnou cenu.

Samozřejmostí je profesionální nafocení a natočení dronem. K prezentaci a následné inzerci poskytneme i architektonickou studii rodinného domu korespondující s okolní zástavbu navrženou profesionálem. Jedním z našich spolupracujících architektů je například Aleš Gadlina, který se specializuje na rodinné bydlení. Získal řadu ocenění a jeho domy se umístily na předních místech soutěže Stavby roku. Provozuje vlastní ateliér GADLINE

Dlouhodobě spolupracujeme také s architekty 20–20–ARCHITEKTI nebo JA ARCHITEKTI.

Ve druhé části článku vás příště seznámíme se zákonnými a daňovými povinnostmi, které souvisí s koupí či prodejem pozemku.

1 Comment

  1. Pingback:(2. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku? | I.P.R. Real Estate nemovitosti Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *