(2. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku? | I.P.R. Real Estate nemovitosti Praha
Menu Zavřeno

(2. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku?

Dvakrát měř, jednou řež! V případě koupě či prodeje pozemku to platí dvojnásob. Nenabádáme však k přeměřovaní parcely, ale k důkladnému prověření všech okolností. Ať už plánujete koupi pozemku pro své vlastní bydlení nebo jako investiční projekt, jistě nestojíte o zajíce v pytli.

V první části článku jste se mohli dovědět, o jaké se jedná a také, kde a jak si je prověřit.

Jak je to se zákonnými a daňovými povinnostmi v souvislosti s pozemky? A jak prodat pozemek za maximální cenu? O tom se dočtete v tomto pokračování.

Dobrou zprávou je zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daň činila 4 % z kupní ceny a hradil ji kupující. Od roku 2020 už se však touto daní zabývat nemusíte, konkrétně 31. března 2020 došlo k jejímu úplnému zrušení.

V roce 2021 ale proběhly v podmínkách osvobození od daně z příjmu změny. Zejména jde o to, že tzv. časový test se prodloužil z pěti na 10 let. Nicméně to platí jen pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Z hlediska daní tedy vznikly dvě kategorie nemovitostí:

– nabyté před 1. 1. 2021: osvobozeny od daně z příjmu již po pěti letech od koupě

– nabyté po tomto datu: osvobozeny od daně až po 10 a více letech.

Platnou daní týkající se prodávajícího je daň z prodeje pozemku (daň z příjmů). Výše této daně je 15 % a vypočítává se ze zisku (nikoliv z prodejní ceny!). Zisk je v tomto případě rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou. Daň se zahrne do standartního daňového přiznání daně z příjmu. Někteří z prodávajících však jsou od platby této daně osvobozeni. Výjimkami jsou:

– Prodávající byl vlastníkem minimálně 5/10 let (pokud prodávající zdědil pozemek v přímé linii, není nutné čekat na uplynutí pětileté lhůty)

– Prodávající využije utržené peníze na uspokojení vlastní bytové potřeby, a to nejpozději do jednoho roku. Uspokojením potřeby se rozumí nejen koupě bytu, domu nebo pozemku, ale také rekonstrukce.

Je-li subjekt plátcem DPH a předmětem prodeje je stavební parcela, je třeba počítat s úhradou daně z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny nemovitosti. Od roku 2016 se totiž do zákona o DPH opětovně vrátila i definice pozemku.

DPH z prodeje pozemku se neplatí v následujících případech:

– Prodávající není plátcem DPH.

– Předmětem prodeje není pozemek určený k výstavbě (stavební pozemek).

Před samotným prodejem by si měl vlastník pozemku ještě ověřit, zda v jeho případě neplatí tzv. předkupní právo. Nenechte se zmást, předkupní právo bylo sice k 1. červenci 2020 zrušeno, nicméně pozemky jsou jednou z výjimek. Tou je případ, kdy na pozemku stojí cizí stavba, tedy v případě že pozemek a stavba mají jiné majitele.

V současné době ještě stále takové případy najdeme – vzhledem k tomu, že do roku 2014 bylo možné, aby pozemek a stavba na daném pozemku měly jiné vlastníky. Předkupní právo udává, že pokud se ve výše uvedeném případě jeden z vlastníků rozhodne pro prodej, je jeho povinností prvně nabídnout ke koupi vlastníkovi druhého objektu. Cílem je, aby předkupní právo napomohlo k ucelení pozemků s objekty.

V současné době by stavba měla být součástí pozemku. Existují však výjimky, např. právo stavby, které umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku. Právo stavby je předmětem vlastnického práva a najdete ho zapsané v katastru nemovitostí. Toto právo lze získat na základě smlouvy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Vlastnické právo může být dále převáděno, děděno nebo použito pro účely zástavního práva.

Pokud vám všechny zákonné a daňové povinnosti nahání husí kůži, přenechejte veškeré starosti nám. Pomůžeme vám jak s koupí, tak i s prodejem pozemku. Zařídíme vše potřebné kvalitně a komplexně – od vyhledání kupce, zajištění právních služeb, přes komunikaci s úřady a ověření v katastru, až po perfektní prezentaci – tak, abychom váš pozemek prodali za nejvyšší možnou cenu.

Samozřejmostí je profesionální nafocení a natočení dronem. K prezentaci a následné inzerci poskytneme i architektonickou studii rodinného domu korespondující s okolní zástavbu navrženou profesionálem. Jedním z našich spolupracujících architektů je například Aleš Gadlina, který se specializuje na rodinné bydlení. Získal řadu ocenění a jeho domy se umístily na předních místech soutěže Stavby roku. Provozuje vlastní ateliér GADLINE

Dlouhodobě spolupracujeme také s dalšími architekty 20-20-ARCHITEKTI a JA ARCHITEKTI.

Přečíst 1. část článku ––> TADY

1 Comment

  1. Pingback:(1. část) Na co si dát pozor při koupi i prodeji pozemku? | I.P.R. Real Estate nemovitosti Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *